คู่มือการติดตั้ง Widget code ถนอมพิศ ด้วยถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรีเล็งเห็นถึงปัญหาสังคมปัจจุบันที่ยังขาดสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กช่วง 0-3 ขวบที่จะดูแลเด็กๆแทนคุณพ่อ - คุณแม่ตอนไปทำงาน
ReadyPlanet.com
dot dot
สมาคมเนอสเซอรี่
เกี่ยวกับเรา

                        เนอสเซอรี่ของเรารับเกียรติบัตรยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมฯ พ.ศ.2551   ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่รับเกียรติบัตรยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมฯ พ.ศ.2552
                                                                                                                                                                                            

                                                                          ถนอมพิศเบบี้โฮมสถานรับเลี้ยงเด็ก         
                                 ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่            

          ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่  เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด-4ขวบ ที่อยู่ในความดูแลและได้รับการรับรองมาตรฐานและเกียรติบัตรยกย่องจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

      เริ่มเปิดทำการ โดย คุณจุฑาสินี   สุพรรณเภษัช หรือครูนกของเด็กๆ  ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพแต่มีจิตใจที่รักเด็กประกอบกับครูนกไม่มีบุตรเป็นของตนเอง  แต่ชอบที่จะได้ใกล้ชิดและมีความสุขเมื่ออยู่กับเด็กๆ  
     สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮมอีกทั้งเห็นถึงปัญหาสังคมปัจจุบันที่ยังขาดสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กช่วง 0-3 ขวบที่จะดูแลเด็กๆแทนคุณพ่อ -คุณแม่ตอนไปทำงาน ประกอบกับได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก อาจารย์อริยะ  สุพรรณเภษัช ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมพิศวิทยา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดของกองแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ข้อคิดถึงความสำคัญของการพัฒนาสมองเด็กแรกเกิด – 3 ปีว่าเป็นระยะเวลาสำคัญที่ควรจะส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  โดยได้เสนอแนะให้นำเอาดนตรีจากงานวิจัยด้านการพัฒนาศักยภาพสมองจากต่างประเทศมาใช้เพื่อช่วยเสริมศักยภาพสมองของเด็กในถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่ในช่วงเวลานอน  นับว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดโปรแกรมพิเศษเช่นนี้

ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่
ครูนกจึงตัดสินใจลาออกจากอาชีพพยาบาล ไปศึกษาต่อด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮมในปัจจุบัน ด้วยการบริหารที่เน้นคุณภาพบริการและการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูนกและทีมงานครูพี่เลี้ยง ทำให้ปัจจุบันได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง  สถานรับเลี้ยงเด็ก

   สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการแนะนำบอกต่อ  ซึ่งทีมงานถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่ ต้องขอขอบพระคุณต่อผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ซึ่งครูนกจะขอธำรงรักษาเอกลักษณ์การบริการที่ดีเยี่ยมภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนบ้านที่ 2ของเด็กๆที่จะได้เรียนรู้อย่างมีความสุขปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิต ในสังคมได้    อย่างมีความสุขต่อไป

                        

                    สอบถามได้ที่นี่ค่ะ....ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

                                 สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม

  ซอยลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

 TEL. 02-5304915   , 086-9843636     Email t-babyhome@hotmail.com