คู่มือการติดตั้ง Widget code ถนอมพิศ ถนอมพิศเบบี้โอมเนอสเซอรี่รับมอบเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานเนอสเซอรี่จากกรมพัฒนาสังคม
ReadyPlanet.com
dot dot
สมาคมเนอสเซอรี่
รับมอบเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานเนอสเซอรี่

    ถนอมพิศเบบี้เนอสเซอรี่

 

                                  รับเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานเนอสเซอรี่ ครั้งที่ 1
                                             วันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2551
                         เนอสเซอรี่

                                                                                                                                                               

                                                        ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่ รับเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐาน

             ถนอมพิศเบบี้โฮมและถนอมพิศเนอสเซอรี่             ตัวแทนจากเนอสเซอรี่ต่างๆทั่ว กทม.ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง

 

      

                             รับเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานเนอสเซอรี่ ครั้งที่ 2
                                      วันที่ 24  กันยายน   พ.ศ. 2552
                   เนอสเซอรี่

                                                                 

                                    รับมอบเกียรติบัตร ปีที่สอง

    

ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่     

        

     

        

 

 

 

  

 

      

      

                                           รับเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานเนอสเซอรี่ ครั้งที่ 3
                                   วันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2553
                      ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่

                                  

        

         ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่        สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม                                            
         

 

 

                เนอสเซอรี่,เนอสเซอรี่ลาดพร้าว        เนอสเซอรี่,เนอสเซอรี่ลาดพร้าว

                         รับโล่ห์ยกย่องสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี 2554
                               
                                        วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2554

                               เนอสเซอรี่,ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่
   ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่ เป็นเนอสเซอรี่ได้มาตรฐานย่านลาดพร้าว ได้รับเกียรติบัตรยกย่องมาตรฐานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี   ปีที่4 เราจึงได้รับโล่ห์ยกย่องฯ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะ

          เนอสเซอรี่,ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่

        เนอสเซอรี่     เนอสเซอรี่,ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่

        เนอสเซอรี่     เนอสเซอรี่

       

 

 

 

 

       เนอสเซอรี่      ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่      ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่    ถนอมพิศเบบี้โฮมเนอสเซอรี่       เนอสเซอรี่Copyright © 2010 All Rights Reserved.

                                 สถานรับเลี้ยงเด็กถนอมพิศเบบี้โฮม

  ซอยลาดพร้าว 62 แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310

 TEL. 02-5304915   , 086-9843636     Email t-babyhome@hotmail.com